Conference

14. i 15. maja 2014 r. w Orońsku odbyła się kolejna konferencja w ramach międzynarodowego programu „European Land Art Network”, poprzednia miała miejsce w Yorkshire Sculpture Park w październiku 2013 r., a następna odbędzie się we Włoszech w siedzibie Stowarzyszenia Arte Sella. Tematem orońskich rozważań była „Tożsamość lokalna – ciągłość i zmiana. Rola rzeźby w otwartej przestrzeni i sztuki krajobrazu w kształtowaniu tożsamości lokalnej i zrównoważonego rozwoju”. Do Orońska przyjechało około pięćdziesięciu osób, prelegentów i słuchaczy, z Polski, Niemiec, Anglii i Włoch.

Moderator konferencji prof. Jan Stanisław Wojciechowski i dr Helen Pheby z Anglii wprowadzili uczestników w tematykę seminarium. Do tematu spotkania w swoich referatach odnieśli się: Jan Gagacki, dyr. CRP, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Sławomir Ratajski, prof. Bohdan Michalski, dr hab. Tomasz Matusewicz, Grupa Parque-no, Eulalia Domanowska, prof. Jan Rylke, dr Beata Gawryszewska, dr Martin Henatsch z Niemiec oraz prof. Jeremi Królikowski z zespołem (Katarzyna Piądłowska, Beata Rothimel, Ewa Rykała, Michał Skrobot, Karolina Wlazło-Malinowska). W panelu dyskusyjnym udział wzięli prawie wszyscy zaproszeni goście. Pierwszego dnia Leszek Golec zaprezentował jedną ze swoich prac – film wykonany w technice found footage „Perspektywa land artu”, zaś drugiego dr Jarosław Kozakiewicz połączył prelekcję z prezentacją koncepcji dzieła, które będzie realizowane w ramach European Land Art Network w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W przerwach konferencji uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką CRP: zwiedzić orońskie galerie, pałac Józefa Brandta, pracownie techniczne i rzeźbiarskie oraz prezentowaną w Galerii „Monumentalnej” wystawę fotografii prof. Grzegorza W. Kołodki „Módlmy się”. Zdjęcia pokazują sposób, w jaki ludzie modlą się w różnych miejscach na świecie. Tytuł wystawy jest wezwaniem do szerszego otwarcia się na wielokulturowość, wołaniem o wzajemne zrozumienie i tolerancję. Profesor Kołodko służył barwnym komentarzem, osobiście oprowadzając po swojej wystawie. Na zakończenie odbyło się spotkanie koordynatorów projektu ELAN, na którym podsumowano efekty konferencji oraz dyskutowano nad przyszłymi formami współpracy partnerów w ramach następnych edycji programów europejskich.

DOWNLOAD:

3 MBCONFERENCE PROGRAMME
EUROPEAN LAND ART NETWORK

The European Land Art Network is an EU-funded project initatied by Springhornhof, Centrum Rzezby Polskiej , Arte Sella, and Yorkshire Sculpture Park.

Project is supported by the Culture Program of the European Union.

Project is supported by the Culture Program of the European Union.

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.